Lokalizacja

Bal Połowinkowy odbędzie się w Centrum Dydaktycznym

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na ul. Księcia Trojdena 2a.